குழாய் கொத ிகலன்கள் அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையுடன் நீராவி உருவாக்கத்திற்கு விரிவாக பொருத்தமானவை. இவை தீவிர செயல்பாட்டின் மேம்பட்ட கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. அவை அதிக அளவு நீராவியை உருவாக்கலாம் மற்றும் உயர் திறன் கொண்ட பயன்பாடுகளில் பயன்பாட்டை வழங்க முடியும். இந்த அலகுகள் குறைந்த எடையைக் கொண்டிருப்பதால் தீ குழாய் போன்ற பல கொதிகலன்களை மாற்றியுள்ளன. குழாய் கொதிகலன்களின் நீராவி உற்பத்தி செயல்முறை அதிக திறன் மற்றும் வேகமானது நேரான குழாய்கள் மற்றும் வளைந்த குழாய்களுடன் கூட அவை நன்றாக செயல்பட முடியும். அவை நிலையான மற்றும் கடல் பயன்பாடுகளுக்கு பொருந்தும். இவை செயல்பாட்டை எளிதாக்கும் பெரிய நீராவி டிரம்முடன் இடம்பெற்றுள்ளன.
X


Back to top
trade india member
BRIGHT ENGINEERING அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை)
இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது