தீவன கொதிக லன்கள் பல நீராவி ஆலை அமைப்புகளுக்கு ஏற்றவை. இவை தீவன நீரில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகியவற்றை அகற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதனால் அரிப்பைக் குறைக்க முடியும். வழங்கப்பட்ட கொதிகலன்கள் மேம்பட்ட செயல்பாட்டு செயல்திறனுடன் அண இவை சாதனங்கள், அவை நீராவி உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. கொதிகலன்களின் உலை சீரான வெப்பத்தை வழங்குகிறது. தீவன கொதிகலன்கள் நிறைய நீராவி அழுத்தத்தை சமாளிக்க முடியும். அவை கரைந்த பல வாயுக்களை வெளியேற்றவும் எடுத்துச் செல்லவும் உதவுகின்றன. இந்த கொதிகலன்கள் நிலையான தீவன நீர் தரத்தை உறுதிப்படுத்த தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை அரிப்பைக் குறைப்பதற்கும் மேம்பட்ட ஆற்றல் செயல்திறனை வழங்குவதற்கும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
X


Back to top
trade india member
BRIGHT ENGINEERING அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை)
இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது